Tarot De Luz

I lager.

285 kr

Denna tarot är ett verktyg som uppstod i väst för att berätta historier utan ord, bara genom bilder. Aitor Saraibas arbete har alltid varit kopplat till den esoteriska världen och andliga tankar. Nu gjordes det inflytandet ännu mer explicit med Tarot De Luz.