The Rose Oracle

I lager.

245 kr

Lås upp Rosens heliga mysterier 

Detta aktiverande, fantastiska, djupt rotade orakel öppnar dörren till de fysiska och mystiska lärorna i The Rose. Det skapar utrymme för dig att få kontakt med Hennes energi, visdom och hisnande skönhet. Korten är genomsyrade av mystik och guideboken innehåller ett djup av mystiska läror och forskning som sällan ses i orakellekar. Må Hennes helande mysterier kalla dig hem till din egen sanna natur och koppla dig till visdomen inom dig.