3-5 dagars leverans / Fri frakt över 1000:- (Gäller ej live box)

Tider för behandling, Reiki Healing

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig för tidsbokning. Läs gärna texten nedan för mer information.

Ulrika Lindqvist  
0705086026

Lediga tider för behandling. Dessa tider kan även ges på distans. Samma tider varje vecka.

45 min healing på plats - 500kr

45 min distans healing - 400kr

20 min distans healing - 300kr


Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. 

Vad betyder Reiki?

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder “universell” och ki, som betyder “livsenergi” och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i “lägre” energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket.

Hur används Reiki?

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet. Många länder använder Reiki som kompletterande behandling inom traditionell sjukvård. I exempelvis USA används Reiki på gravida kvinnor för att minska smärta och ge lugn. I México används Reiki före och efter planerad operation för att ge patienten lugn och minska mängden komplikationer. I Storbritannien används Reikin som ett komplement vid traditionell cancerbehandling för att stärka kroppens självläkande krafter och minska stress och oro.

Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Reikienergin tillför mer mängd livsenergi, som kroppens egna självläkande krafter kan använda för att läka sig själv. Den djupa avslappningen aktiverar kroppens egen självläkande förmåga.

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

När kan Reiki hjälpa?

Vad Reiki kan åstadkomma beror förstås också på problemens orsak. Om ischias orsakas av ett diskbråck kan Reiki inte ”bota” detta, men däremot lindra de muskelspänningar som uppstår i samband med den smärta som diskbråcket orsakar, och därmed reducera musklernas tryck på ischiasnerven. Diskbråcket finns kvar, men det blir lättare att leva med det.

Om det rör sig om så kallad ”falsk ischias”, som enbart orsakas av muskelspänningar som trycker på ischiasnerven kan Reiki vara en fullt tillräcklig behandlingsmetod för att bli symptomfri.

En cancerpatient kan få ett betydelsefullt stöd genom att komplettera med Reiki. Både sjukdomen och behandlingen med dess biverkningar är idag förknippade med smärta och rädslan för att dö. Med Reiki kan patienten få hjälp att minska både ångest och smärta, och därmed öka sin livskvalitet och få mer energi över till att leva med sjukdomen och förhoppningsvis tillfriskna.

Reiki är ingen religion, men kan däremot användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling, vare sig man är troende (oavsett religion) eller icke troende. Utöver att ge sig själv Reiki finns det också meditationer och övningar som man kan väva in i sitt dagliga liv.

Reikins grundare, Mikao Usui, formulerade fem grundprinciper – Gokai – som vägledning för personlig och andlig utveckling. Första gången man läser eller hör dem kan de framstå som alltför allmängiltiga eller vardagliga, men tittar man närmare på dem finner man att de i sin enkelhet rymmer stor visdom utan att bli specifika på ett sådant sätt att de motsäger några trosuppfattningar, andliga eller vetenskapliga. Många Reikiutövare upprepar Gokai som en daglig meditation.

De fem korta meningarna kan först förefalla banala, men de utgör, var och en, stor livsvisdom destillerad till några få ord, och där värdet och förståelsen ligger i hur man tolkar dem.

Gokai översätts och tolkas väldigt olika. Jämför man flera böcker och webbsidor är det sällan man finner samma formulering och tolkning på två ställen, och även Reikiprincipernas inbördes ordning skiljer sig åt

Reikis fem grundprinciper

Bara för idag

  • ska jag släppa all min ilska
  • ska jag släppa all min oro
  • ska jag känna tacksamhet
  • ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
  • ska jag vara vänlig mot alla jag möter

”Bara för idag” syftar dels till att man bör leva här och nu, och inte i framtiden, och dels till att föresatsen att till exempel aldrig mer bli arg naturligtvis är ouppnåelig. Om jag begränsar mig till att eftersträva detta bara idag, men upprepar det varje dag, blir det ett mer rimligt mål, och jag kan successivt bearbeta min ilska.

Att släppa min ilska understryker också att det inte ligger något fel i att bli arg – det är mänskligt och ibland även nödvändigt. Däremot är det sällan konstruktivt att hålla fast i sin ilska under längre tid. ”Att hålla fast vid ilska är som att hålla fast vid glödande kol i avsikt att slänga dem på någon annan – det är du som blir bränd.” (Buddha) Ilska grumlar ofta omdömet och närvaron i nuet, vilket ofta leder till onödiga misstag.

Att släppa min oro syftar bland annat till att det är viktigt att leva i nuet, inte i det förflutna eller i framtiden. Naturligtvis är det bra att lära sig av sina erfarenheter (det förflutna) och att ha lite framförhållning (framtiden), men att oroa sig för framtiden gör ingen nytta, det tar bara energi.
Oro skapar också osäkerhet och brist på kontroll, vilket ger grogrund till ilska; när vi inte behärskar en situation går vi lätt i försvarsställning och reagerar med ilska mot personer och situationer som inte förtjänar det.

Att känna tacksamhet är lätt att förknippa med pålaga utifrån (”du borde vara tacksam…”), och att man därmed upplever sig stå i skuld till den man ”bör” känna tacksamhet gentemot. Verklig tacksamhet handlar dock om något helt annat; en inneboende och upplyftande lyckokänsla över allt som kommer till oss i livet, tillsammans med en känsla av sann ödmjukhet, att inte ta allt för givet.

Att utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt innebär bland annat att man alltid gör sitt bästa, och inte försöker smita undan med minsta möjliga arbetsinsats, och att man alltid tar sitt ansvar fullt ut. Reiki kommer ju från Japan, där hederlighet och ansvarsfullhet är viktiga dygder.

Att vara vänlig mot alla jag möter är inte alltid lätt, men i längden leder det till färre konflikter och ett bättre klimat för positiv utveckling. Detta betyder inte att jag måste ge efter för allas önskemål; jag kan absolut vara bestämd och stå upp för mig själv, men med en vänlig attityd.